Výbor

 

          Kandidáti do výboru ZO VMHD     

                         Zobrazenie tu         

 

 

 

 

 

Predseda ZO

Ivan Horvath    Tel: 0917 129 818    Email:  horwyk1@gmail.com

 

 

  Podpredseda ZO

Vladislav Stankovič Tel: 0903 025 605 Email: stankovic@netkosice.sk

 

  Člen výboru

 

Karol Baláž   Tel: 0917 418 840   Email: pdb@extel.sk

                                            

                                           Člen výboru

 

Ildikó Fedorová   Tel: 0911299216   Email: fedorovaildiko@gmail.com

 

 Člen výboru

                    Imrich Gróf   Tel: 0905124 406  Email: grof.imrich@gmail.com

 

   

Člen výboru

              Ing. Vojtech Kacsmarik Tel: 0907 796 219 Email: kacsmarik@netkosice.sk

     

Člen výboru

Tomáš Kandráč   Tel: 0908 063 881   Email: kandy3318@gmail.com

 

Člen výboru

  Peter Priehoda   Tel: 0948 888 621   Email: ppriehoda@gmail.com

 

 Člen výboru

Peter Kulhánek   Tel: 0908 824 573   Email: peter.kulhanek@azet.sk

 

Člen výboru

Andrea Pavlovská   Tel: 0904 120 910   Email: bogarik.ajka@azet.sk

 

 

Člen výboru

 Rastislav Schejbal   Tel: 0901 725 605   Email: schejbal.rasto@gmail.com

 

Člen výboru

                   Jozef Trusa   Tel: 0949 061 748   Email: tomec23@gmail.com

 

 

Člen výboru

                   Jakub Vilmon   Tel: 0910 352 534   Email: jakub.vilmon@gmail.com

 

                                           Čestný člen výboru

Ferdinand Salonna   Tel: 0914 236 456   Email: fresal@azet.sk

                       

                                         Čestný člen výboru

 

Jozef Toporcer   Tel: 0907 927 395   Email: jotopi58@gmail.com