Výbor

 

Predseda ZO

     Ivan Horvath   

 

 

  Podpredseda ZO

       Peter Priehoda 

 

  Člen výboru

 

     Karol Baláž

                           

                                                     Člen výboru

     Vladimír Belák

         

                                                Člen výboru

     Vlastimil Bodák

 

    

                                                   Člen výboru

 

     Ildikó Fedorová

 

   Člen výboru

     Marek Folberth

 

 

 Člen výboru

                         Imrich Gróf

 

   

Člen výboru

     Vladimír Kačuriak

     

Člen výboru

     Tomáš Kandráč

 

 

 

Člen výboru

     Andrea Pavlovská

 

 

Člen výboru

       Rastislav Schejbal

 

Člen výboru

                        Jakub Vilmon

 

 

                   Čestný člen – zakladateľ ZO   

     Vladislav Stankovič