Výbor

 

Predseda ZO

Ivan Horvath    Tel: 0917 129 818    Email:  horwyk1@gmail.com

 

 

  Podpredseda ZO

  Peter Priehoda   Tel: 0948 888 621   Email: ppriehoda@gmail.com

 

  Člen výboru

 

Karol Baláž   Tel: 0917 418 840   Email: pdb@extel.sk

                           

                                                     Člen výboru

Vladimír Belák    Tel: 0908 234 019    Email:  belak.vlado@gmail.com

         

                                                Člen výboru

Vlastimil Bodák    Tel: 0948 089 955    Email:  bodak.vlastimil@gmail.com

 

    

                                                   Člen výboru

 

Ildikó Fedorová   Tel: 0911299216   Email: fedorovaildiko@gmail.com

 

   Člen výboru

Marek Folberth   Tel: 0905 953 081   Email: marek.folbert@gmail.com

 

 

 Člen výboru

                    Imrich Gróf   Tel: 0905124 406  Email: grof.imrich@gmail.com

 

   

Člen výboru

Vladimír Kačuriak    Tel: 0944 391 524     Email:  kacuriak.vladimir.odbory1@gmail.com

     

Člen výboru

Tomáš Kandráč   Tel: 0908 063 881   Email: kandy3318@gmail.com

 

 

 

Člen výboru

Andrea Pavlovská   Tel: 0904 120 910   Email: bogarik.ajka@azet.sk

 

 

Člen výboru

 Rastislav Schejbal   Tel: 0901 725 605   Email: schejbal.rasto@gmail.com

 

Člen výboru

                   Jakub Vilmon   Tel: 0910 352 534   Email: jakub.vilmon@gmail.com

 

 

                   Čestný člen – zakladateľ ZO   

Vladislav Stankovič    Tel: 0903025605    Email:  vs48xy@gmail.com

 

                                          Čestný člen výboru

Ferdinand Salonna   Tel: 0914 236 456   Email: fresal@azet.sk

                       

                                         Čestný člen výboru

 

Jozef Toporcer   Tel: 0907 927 395   Email: jotopi58@gmail.com

 

 

                              Spomienka na člena výboru

 

KULHÁNEK PETER