Zastávky

 

Pošlite fotky zastávok:

schejbal.rasto@gmail.com

                                                                                                                         Rok 2019

Pripravujeme nový zoznam zastávok na rekonštrukciu pošlite návrhy.

 

                                                    Na opravu

Diamantová smer Myslava Hlásené 27.4.2019 –
Napajadlá Hlásené 11.3.2019 – OPRAVENÉ

 

Luník VIII – Hlásené 8.1.2019

 

 

 

                                            Rok 2018      

                                           Na opravu

 

Prebieha rekonštrukcia zastávok – Nová Nemocnica

                                                                  – MMK

Rekonštrukcia ukončená.

 

 

                                           Opravené

Považská smer Hl.Pošta Hlásené 26.2.2019 – Opravené 8.3.2019

 

Staničné námestie Hlásené 30.11.2018 – Opravené 6.12.2018

 

                                                            

Bukovecká smer Tepláreň Hlásené 10.Mája 2017 – Opravené 6.11.2018
                                 
Moskovská smer Poliklinika KVP Hlásené 12.1.2018 – OPRAVENÉ 28.1.2018

 

Moskovská smer Myslava Hlásené 12.1.2018 – OPRAVENÉ 28.1.2018

 

Konečná X6 MMM Hlásené 12.Január 2018 – OPRAVENÉ

               

 

                                  Rok 2017                  

                                     Opravené

SOŠ automobolová smer Nám.OsloboditeľovHlásené 20.Októbra 2017 – Opravené 27.Októbra 2017
SOŠ automobolová smer Spol.pavilónHlásené 20.Okóbra 2017 – Opravené 27.Októbra 2017
Nová Nemocnica smer Považská Hlásené 10.Mája 2017 – Opravené 24.Októbra 2017                                
Napajadlá konečnáHlásené 20.Októbra 2017 – Opravené 25.10.2017
Moskovská smer Myslava Hlásené 20.Mája 2017 – OPRAVENÉ September 2017
Staničné námestie prepadnutý kanál Hlásené Máj 2017 – OPRAVENÉ September 2017
Diamantová
Fábryho
Nár.Námestie