Problémy

Na tejto stránke upozorňujeme na problémy spojené s prepravou cestujúcej verejnosti a nedostatkami v doprave.

Preto Vás žiadame o spoluprácu.

Posielajte návrhy a fotodokumentáciu.

 

Kontakt:  schejbal.rasto@gmail.com