Úvod

 

 

 

 

                                                 o ZO VMHD

    Základná organizácia vodičov MHD v Dopravnom podniku mesta Košice   vznikla na základoch  doterajšej organizácie ZO IOZ a predtým ZO OZ Doprava č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

  V podniku pôsobíme od 15. júna 2004 a profilovali sme sa ako profesijná odborová organizácia vodičov mestskej dopravy.  V DPMK, a.s. je z 912 zamestnancov vodičov autobusov, trolejbusov a električiek 531.

V roku 2016 sme sa stali väčšinovou organizáciou.

Doterajšia spolupráca s OZ Doprava a ani s  IOZ za uplynulé roky nenaplnili očakávania členskej základne  a tá sa rozhodla pôsobiť samostatne so záujmom nadviazať družobné vzťahy s podobnými organizáciami vodičov MHD na Slovensku a spolu s nimi sa pokúsiť zmeniť legislatívu pre mestskú dopravu a zmeniť vzťah verejnosti k tejto profesii.

  Organizácia bola zaregistrovaná na MV SR dňom 1. februára 2011 a týmto dňom ukončila činnosť pod doterajším názvom 

                                                     ZO IOZ č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

 

                                   STANOVY ZO VMHD