Prihláška ZO VMHD

Prihláška za člena ZO VMHD

 Prihlášku odovzdajte:

Výpravovňa Hornádska – Ladislav Szabo

Výpravovňa Trolejbusová – Peter Kulhánek

                   alebo členom výboru