Kontakt

Základná organizácia vodičov MHD pri DPMK a.s

                               Bardejovská 6

                               043 29 Košice

           zovmhd@gmail.com

 

                         Kancelária

Dopravný podnik mesta Košice a.s – garáže Hornádska

                          Hornádska 2446/10

 

Facebook:  zo vmhd

Admin: schejbal.rasto@gmail.com