Dopravné značenie

Zasielajte fotky:

schejbal.rasto@gmail.com

                                                  2018

    Doriešiť vjazd do zastávky – pozri tu.  Hlásené 28.1.2018 – Doriešené 15.4.2020

 

 

                                                  2017

Doplniť “ Okrem MHD“  Hviezdoslovová smer Športová hala  –  Doriešené